หลักการลงทุนเพื่อสร้างผลกำไร / วรวรรณ ธาราภูมิ และทีมจัดการกองทุน บลจ.บัวหลวง

• ต้องมองการลงทุนในระยะเวลาที่ยาว และต้องเริ่มต้นให้เร็ว ยิ่งเร็วยิ่งดี เพื่อให้ได้ benefit – Power of compounding รวมถึง ความสม่ำเสมอของผลกำไรปีต่อปี ไม่ใช่บางปีผลตอบแทนดีมากกว่าปกติ หรือ แย่กว่าปกติ และต้องนึกถึงการ Minimize loss (ทำให้มีโอกาสขาดทุนน้อยที่สุด) • การลงทุนเพื่อสร้างผลกำไรมีอยู่หลากหลายวิธี บางคนชอบลงทุนสั้นบ้าง ยาวบ้าง แล้วแต่ความถนัด แต่วิธีที่ใช้ได้ดีและมีความยั่งยืน น่าจะเป็นการดูปัจจัยพื้นฐานระยะยาวเป็นสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่มีความเป็นเหตุเป็นผลมากที่สุดสำหรับการลงทุนในหุ้น • สมัยนี้นักลงทุนที่มีความรู้มีจำนวนมากขึ้น การเล่นหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีไม่จำเป็นต้องรอนานเหมือนสมัยก่อน ปัจจัยพื้นฐานหุ้นที่เหมาะจะลงทุนระยะยาวก็คือ แนวโน้มธุรกิจและกำไรต้องโตต่อเนื่องได้ และบริษัทน่าจะแข่งขันอยู่ในอุตสาหกรรมได้ดีไปนานๆ ถ้าเข้าซื้อในราคาที่ไม่แพงเกินไป...