TRC โชว์งบปี55 กำไรงบการเงินรวม 241 ล้านบาท สูงสุดตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ

เดินหน้าประมูลงานใหม่เพิ่ม ตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2556 ที่ 5 พันล้านบาท

กรุงเทพ – บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น (TRC) โชว์งบผลประกอบการปี 2555 รายได้รวม 4,344 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 94 ขณะที่กำไรสุทธิ 241 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการรับรู้รายได้จากโครงการขนาดใหญ๋ ทั้งจากโครงการยกมาจากปี 2554 และโครงการใหม่ปี 2555 ด้าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “ นายสมัย ลี้สกุล ” ระบุ เตรียมเดินหน้าประมูลงานเพิ่ม คิดเป็นมูลค่ารวม กว่า 1.17 หมื่นล้านบาท (ช่วงปี 2556-2559) หวังเพิ่มศักยภาพให้บริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้น มั่นใจปีนี้รักษาระดับรายได้รวมประมาณ 4,500 – 5,000 ล้านบาท

นายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC เปิดเผยถึงผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2555 ว่า กลุ่มบริษัทฯ TRC มีรายได้รวม 4,344 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 241 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.5 กำไรต่อหุ้น 0.71 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นระดับรายได้ และกำไรที่สูงสุดนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ ในปี 2542

ทั้งนี้ การเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากในช่วงปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงได้รับโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง และมีการรับรู้รายได้ จากโครงการขนาดใหญ่ที่ยกมาจากปี 2554 คือ ในปี 2555 บริษัทฯได้รับงานโครงการ GUT Gas Pipeline Project จากบริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด มูลค่า งาน 1,547 ล้านบาท ส่วนบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้รับงาน Civil Work For ABS VI/Green ABS Project จากบริษัท ไทยเอบีเอส จำกัด (บริษัทในกลุ่ม IRPC) มูลค่างาน 280 ล้านบาท และงานขนาดใหญ่ที่ยกมาจากปี 2554 คือโครงการผลิตเอทานอล กำลังการผลิต 400,000 ลิตรต่อวันจากบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด มูลค่างาน 2,134 ล้านบาท และโครงการเดินท่อก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการ 7 SPP และ IPP จากบริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด มูลค่างานรวม 2,016 ล้านบาท และ 21.09 ล้านเหรียญสหรัฐ

ขณะเดียวกัน ในปี 2555 TRC Middle East บริษัทย่อยที่โอมาน ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในการต่ออายุสัญญาสำหรับงาน Construction of Flow Line Rima Satellites Small Fields ไปอีก 1 ปี เพิ่มเติมจากที่ได้ต่ออายุปีก่อน 1 ปี (รวมสัญญางานทั้งหมด 3 ปี+ 1 ปี+1 ปี) มูลค่างานส่วนต่อสัญญา 2 ปี (พฤษภาคม 2555 – พฤษภาคม 2557) ประมาณ 4.8 ล้านโอมานเรียล หรือประมาณ 388 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีมูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 2,782 ล้านบาท

ส่วนแผนการขยายการลงทุนในปี 2556 นายสมัย กล่าวว่า บริษัทฯเตรียมขยายธุรกิจจากการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง มาเป็นผู้ลงทุน โดยการร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะร่วมลงทุน เพื่อการร่วมมือทางธุรกิจ วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสร้างรายได้และผลกำไรระยะยาวให้กับกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงในการพึ่งพาการประมูลงานรับเหมาก่อสร้าง

และสำหรับธุรกิจหลักนั้น บริษัทฯ เตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ ช่วงปี 2555-2559 คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1.17 หมื่นล้านบาท อาทิ โครงการวางท่อก๊าซ สระบุรี-นครสวรรค์ ของ บมจ.ปตท. (PTT) ซึ่งเป็นงานที่บริษัทฯ เสนอราคาในฐานะ Sub-Contractor มูลค่างานของบริษัทฯ ประมาณ 2 พันล้านบาท คาดสรุปผลภายในเมษายนนี้ โครงการวางท่อก๊าซโคราช ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาร่วมทุนกับพันธมิตรต่างชาติในสัดส่วนร้อยละ 50 มูลค่าโครงการประมาณ 9,000ล้านบาท คาดว่าจะเปิดประมูลภายในเดือนพฤษภาคม และทราบผลประมูลในไตรมาส 3 ปีนี้ งานเดินท่อก๊าซให้กับโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) มูลค่าประมาณ2,000 ล้านบาท งาน Process & Plant มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท นอกจากนั้นแล้วบริษัทฯ ยังได้เตรียมการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน อาทิเช่น โครงการ Compressed Bio-methane Gas หรือ CBG และ เอทานอล เป็นต้น

สำหรับประมาณการรายได้ในปีนี้ นายสมัยกล่าวว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งเป้าอัตราการเติบโตของรายได้รวมประมาณร้อยละ 10 หรือ ที่ระดับประมาณ4,700 – 5,000 ล้านบาท และรักษาระดับปริมาณงานในมือให้อยู่ในระดับ 4,000 – 5,000 ล้านบาท
และจากการที่บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ มีแผนงานที่จะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอย้ายหลักทรัพย์ TRC จาก MAI ไปยัง SET ภายในเดือนเมษายน 2556 ซึ่งคาดว่าจะทำให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นที่สนใจจากนักลงทุนสถาบัน และกองทุนต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

 

Piyasuda Pearjun (toey)
Mobile : 08-39573277
Office : 02-664-3856
E-mail : piyasuda.media@gmail.com
pr.mediaplanner@gmail.com

v Srivarathanabul

พิมาดา วีร์ / Pimada V. Deputy-Editor editor@dooqo.com Call: 083 3345353 ----------------------------------- DooQo.com "LUXURY LIFESTYLE INVESTMENT" Dooqo.com เป็นสื่อไลฟ์สไตล์และการลงทุน ในเครือ Hi-Class Media Group

You may also like...