TRC ย้ายกระดานเทรดเข้า SET ดีเดย์ 23 เม.ย. นี้

เดินหน้ารับบิ๊กโปรเจค พร้อมเตรียมโรดโชว์ตปท.

บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น (TRC) ย้ายเข้า เทรดจาก mai เข้า SET 23 เม.ย. 56 นี้ ระบุช่วยเพิ่มศักยภาพการระดมทุน พร้อมปูทางในการรับงานภาครัฐขนาดใหญ่มากขึ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “สมัย ลี้สกุล” เชื่อหลังย้ายบ้านใหม่จะทำให้นักลงทุนสถาบันสนใจ พร้อมเตรียมโรดโชว์ต่างประเทศ

นายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556 เป็นต้นไป หลักทรัพย์ TRC จะย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยจัดอยู่ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)

ทั้งนี้ เชื่อว่า หลังจากที่ย้ายเข้าไปจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วจะช่วยดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน เช่น กองทุนต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในหุ้น TRC เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันการย้ายเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจะช่วยสนับสนุนให้สภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น TRC เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีนักวิเคราะห์ รวมถึงกองทุนต่าง ๆ เข้ามาขอข้อมูลบริษัทฯ (Company Visit) อย่างต่อเนื่อง

“ที่ผ่านมา TRC ได้รับความสนใจจากบรรดากองทุนต่างๆ รวมถึงนักวิเคราะห์จากหลายสำนักเข้ามาขอข้อมูล บริษัทฯ รวมถึงในเดือนเมษายนนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯจะเดินทางไปนำเสนอข้อมูลให้กับนักวิเคราะห์ จากสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ หรือกองทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ต่างมองว่าเรามีศักยภาพ”นายสมัยกล่าว

นายสมัยกล่าวอีกว่า การย้ายเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยเอื้ออำนวยการระดมทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯจากการรับงานโครงการขนาดใหญ่ในอนาคตอันใกล้ และเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพในการเข้าไปรับงานโครงการขนาดใหญ่จากภาครัฐ นอกจากนั้นแล้ว TRC ยังมีแผนที่จะลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งอาจจะมีความจำเป็นต้องระดมทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่จะจัดวันที่ 24 เมษายนนี้ บริษัทฯ จะมีการนำเสนอการอนุมัติการแตกพาร์จาก 1 บาทเป็น 0.50 บาทเพื่อเพิ่มจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ให้มากขึ้น และการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน รวม 88.93 ล้านบาท เพื่อการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการและพนักงาน หรือ ESOP-W2

ปีนี้ มีการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินและหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555 คิดเป็นอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น ณ พาร์ 0.50 บาท (หรือ 0.26 บาทต่อหุ้น ณ พาร์ 1 บาท) ซึ่งสูงกว่าเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2554 ที่จ่ายปีก่อนในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น ถึงกว่าเท่าตัว ผลจากกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2555 ที่สูงถึง 240 ล้านบาท สูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ

สำหรับในปีนี้ บริษัทฯมีแผนงานเข้าร่วมประมูลโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ อาทิ โครงการวางท่อก๊าซ สระบุรี-นครสวรรค์ ของ บมจ.ปตท. (PTT) ซึ่งเป็นงานที่บริษัทฯ เสนอราคาในฐานะ Sub-Contractor มูลค่างานของบริษัทฯประมาณ 2,000 ล้านบาท โครงการวางท่อก๊าซโคราช มูลค่าโครงการ 9,000 ล้านบาท งานเดินท่อก๊าซให้กับโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท งาน Process & Plant มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท นอกจากนั้นแล้วบริษัทฯยังได้เตรียมการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน อาทิเช่น โครงการ Compressed Bio-methane Gas หรือ CBG

 

Piyasuda Pearjun (toey)
Mobile : 08-39573277
Office : 02-664-3856
E-mail : piyasuda.media@gmail.com
pr.mediaplanner@gmail.com

v Srivarathanabul

พิมาดา วีร์ / Pimada V. Deputy-Editor editor@dooqo.com Call: 083 3345353 ----------------------------------- DooQo.com "LUXURY LIFESTYLE INVESTMENT" Dooqo.com เป็นสื่อไลฟ์สไตล์และการลงทุน ในเครือ Hi-Class Media Group

You may also like...