23 เม.ย. 56 – CPALL ซื้อ MAKRO พร้อมรับมือ AEC

cpall---makro
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ซีพี ออลล์ ลงนามซื้อหุ้นสยามแม็คโครประเทศไทย

นายธนินท์ เจียรวนนท์ (ที่ห้าจากซ้าย) ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์  ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และนายก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ (ที่สี่จากซ้าย)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามสัญญาการซื้อหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย มูลค่า 188,880 ล้านบาท กับนาย Stehpan Nanninga (ที่หกจากซ้าย) กรรมการ กลุ่มบริษัท SHV โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินฝ่ายผู้ซื้อ และเป็นผู้จัดการวงเงินสินเชื่อร่วม พิธีลงนามซื้อขายหุ้นดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประเทศฮ่องกง

“ซีพี ออลล์” เตรียมพร้อมรับ AEC ซื้อกิจการ”แม็คโคร”
หวังใช้เป็นช่องทางนำสินค้าSMEs และสินค้าเกษตรไทยลุยตลาดอาเซียน
ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย ประกาศความพร้อมเตรียมรับมือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือเออีซีซึ่งจะเกิดขึ้นในปี 2558 ที่จะถึงนี้ ด้วยการลงทุนครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของบริษัท ซื้อกิจการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“แม็คโคร”)
ผู้นำในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชำระเงินสดและบริการตนเองในประเทศไทยด้วยมูลค่าประมาณ 188,880 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นช่องทางนำสินค้าจากประเทศไทยโดยเฉพาะสินค้าจากผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs และสินค้าผลิตผลทางการเกษตรของไทย รวมถึงสินค้าประเภทอาหารแช่แข็งและอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ฯลฯ ไปจำหน่ายในประเทศกลุ่มอาเซียน เพื่อหวังนำเงินตราเข้าสู่ประเทศ และช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็ก รายกลาง และเกษตรกรไทยมีช่องทางจำหน่ายสินค้าที่มีศักยภาพสูง สามารถแข่งขันได้
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในอีก 20 เดือนข้างหน้า ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะผู้นำในธุรกิจค้าปลีกของคนไทย เล็งเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสดีของผู้ผลิตสินค้าชาวไทยที่จะนำผลิตภัณฑ์ออกไปจำหน่ายในตลาดอาเซียนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่มีประชากรถึง 600 ล้านคน เนื่องจากสินค้าของไทยเป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพสูง ปัจจุบันยังขาดอยู่แต่เพียงช่องทางจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ซีพี ออลล์ จึงอาสาที่จะมาทำหน้าที่นี้เพราะมีความมั่นใจในศักยภาพของบริษัทเองที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจค้าปลีกมา 25ปี รวมกับศักยภาพของ สยามแม็คโคร ซึ่งก็เป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสดและแช่แข็ง ของใช้ประจำวันที่ประสบความสำเร็จมาโดยตลอดเช่นกัน เห็นได้จากยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา
“นอกเหนือจากการจะใช้ สยามแม็คโคร เป็นทัพหน้าในการกระจายสินค้าสู่ตลาด AEC แล้ว ซีพี ออลล์จะนำจุดเด่นของ สยามแม็คโคร ด้านการช่วยเหลือร้านโชห่วย โดยทำหน้าที่ “มิตรแท้โชห่วย” ด้วยการเป็นแหล่งป้อนสินค้าให้กับร้านโชห่วยทั่วประเทศ มารวมพลังกับภารกิจประจำของเซเว่น อีเลฟเว่น คือการตระเวนจัดอบรมสัมนาให้ความรู้ด้านการบริหารร้านค้าปลีก ให้กับร้านโชห่วยทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งจะช่วยให้ภารกิจด้านการช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยแบบดั้งเดิมหรือโชห่วย สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น”
สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มเติมจากการลงทุนครั้งสำคัญนี้ คือ การเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของกลุ่ม ซีพี ออลล์ ในหลายๆ ด้าน ทั้งทางด้านการผนึกกำลังแสวงหาสินค้าและบริการใหม่ๆ และหลากหลาย มาอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค และการได้ประโยชน์จากการประหยัดเชิงขนาด (Economy of Scale) นอกจากนี้ ยังเป็นการขยายโอกาสให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมของ ซีพี ออลล์ จะได้มีสถานที่สำหรับฝึกภาคปฏิบัติได้กว้างขวางและครอบคลุมยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันพนักงานของทั้งสองบริษัทก็มีโอกาสพัฒนาตนเองด้วยการเข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่งมากขึ้นด้วย สอดคล้องกับนโยบายหลักของซีพี ออลล์ ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา และการพัฒนาบุคลากรของประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
การเข้าซื้อหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียว (Sole Financial Advisor) และเป็นหนึ่งในผู้จัดการวงเงินสินเชื่อร่วม (Joint Mandated Lead Arranger and Underwriter) กับธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงค์กิ้งคอร์ปอเรชั่น (เอชเอสบีซี) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์  ธนาคารยูบีเอส เอจี และ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ซึ่งได้เข้าร่วมในการจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อร่วม โดยมี Baker & McKenzie เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น กับ ผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทคาดว่าจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 และหากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเข้าทำการชำระค่าซื้อหุ้นแม็คโครทั้งหมดตามสัญญา รวมทั้งจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายของแม็คโคร ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2556 โดยราคาเสนอซื้อ (Tender offer price) จะเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่บริษัทจะได้มาที่ 787 บาทต่อหุ้น
CP ALL, preparing for the AEC, announces to acquire “Makro”
to be a new distribution channel for SME and agricultural products in ASEAN


CP ALL Public Company Limited (“CPALL or the Company”), the Thai operator of the 7-Eleven ‘Convenience Food Store’, announced another stepping stone in preparing toward upcoming AEC with the major acquisition of Siam Makro Public Company Limited (“Makro”), the leader in the operation of membership based cash and carry trade centers, for a total consideration of Thai Baht 188,880 million.  Makro will be a new distribution channel to export Thai small and medium enterprises (SMEs) and agricultural products as well as fresh and frozen goods such as meat products to ASEAN countries creating an opportunistic distribution channel for SME operators and Thai farmers.

Mr.Korsak Chairasmisak, Chief Executive Officer of CP ALL Plc., stated that as Thailand is moving towards AEC in the next 20 months, CPALL, an operator of 7-Eleven and a leader in Thai retail business, foresees this as an opportunity for Thai producers and manufacturers to showcase their products in ASEAN market which has population of more than 600 million people. Although Thai export products are seen as having high quality but they still need more effective distribution channels. Thus CP ALL would like to bridge this gap with confidence from experience in managing retail business for over 25 years combining with the successful operations of Siam Makro as a leading retailer dedicating to dry grocery, fresh and frozen goods, and other necessities.
CP ALL praises Siam Makro’score policies in giving back to society through actively participating in the social and economic development of the many local communities to become the center providing goods to small retailers nationwide and plans to combine this with 7-Eleven ongoing social activities with the Ministry of Commerce to local communities in all regions since 2008.

Additional benefits from this major acquisition are to strengthen the business operations of CP ALL and its subsidiaries, synergizing activities in seeking new products and services catering to customer demand as well as enhancing efficiency and economy of scale. Moreover, it also provides the opportunity to students of Panyapiwat Technological College and Panyapiwat Institute of Management, which are CP All’s educational institutions contributing to society, to have hands-on working experience. Meanwhile, employees of both companies will have an opportunity for personal development by participating in those two institutions corresponding to the Company’s policy that places importance on education and human resources development.
For the acquisition of Makro shares, the Siam Commercial Bank Plc. is appointed as Sole Financial Advisor and one of the Joint Mandated Lead Arrangers and Underwriters, together with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), Standard Chartered Bank, UBS AG, and Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), in respect of a financing package to be arranged. Baker & McKenzie is a Legal Advisor for the transaction. CPALL has signed a sale and purchase agreement with the major shareholder for stake directly and indirectly in Makro. However, such acquisition of shares shall be further proposed to shareholders’ meeting for approval. Thus CPALL will tentatively convene EGM on June 12, 2013and if the shareholders approve the acquisition of shares, CPALL will proceed to acquire Makro shares from the major shareholder and make tender offer for all securities of Makro from all other shareholders between July – August 2013 with tender offer price equal to the price mutually agreed by all parties under the sale and purchase agreement at Baht 787 per share.
CP ALL announces to acquire “Makro”

Mr. Dhanin Chearavanont (5th left), Chairman and CEO of Charoen Pokphand Group (CP) and Chairman of  CP ALL Public Company Limited, together with Mr. Korsak  Chairasmisak (4th left)  Chief Executive Officer of  CP ALL Public Company Limited  signed a Siam Makro share purchase agreement  with Mr. Stehpan Nanninga (6th left) Director of  SHV  Nederland N.V.(SHV)  for a total of Baht 188,880 million at Hong Kong recently. For the acquisition of shares, the Siam Commercial Bank Plc is appointed as Sole Financial Advisor and one of the Joint Mandated Lead Arrangers and Underwriters.
ธนาคารไทยพาณิชย์
วัฒนี สมจิตต์ (เอ)  ผู้จัดการสื่อมวลชนสัมพันธ์  prscbgroup@scb.co.th
อัญปวีร์ ลอออิสยาภรณ์ (มิว) เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์ 
โทร.02-544-4501-2 , 02-544-4517 

You may also like...