29 เม.ย. 56 : UAC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท บมจ.ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์  หรือ UAC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี2556  โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ1 หุ้นปันผล คิดเป็นเงิน0.10 บาท และจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01112 บาทต่อหุ้น  กรณีผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผล จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ0.10 บาท โดยจะกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 3 พฤษภาคมนี้

 

v Srivarathanabul

พิมาดา วีร์ / Pimada V. Deputy-Editor editor@dooqo.com Call: 083 3345353 ----------------------------------- DooQo.com "LUXURY LIFESTYLE INVESTMENT" Dooqo.com เป็นสื่อไลฟ์สไตล์และการลงทุน ในเครือ Hi-Class Media Group

You may also like...