3 พ.ค. 56 ผู้ถือหุ้นTRC ไฟเขียวแตกพาร์จาก1บาท เป็น 0.50 บาท

คุณไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ(กลางล่าง) , นายสมัย ลี้สกุล(ซ้ายล่าง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร บริษัททีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติเรื่องการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท หรือ จำนวนหุ้น 336,585,589 หุ้น โดยเปลี่ยนเป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ละ 0.50 บาท ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มเป็น 673,171,178 หุ้น โดยมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ใหม่ มีผลตั้งแต่ 2 พ.ค.นี้

 

 

v Srivarathanabul

พิมาดา วีร์ / Pimada V. Deputy-Editor editor@dooqo.com Call: 083 3345353 ----------------------------------- DooQo.com "LUXURY LIFESTYLE INVESTMENT" Dooqo.com เป็นสื่อไลฟ์สไตล์และการลงทุน ในเครือ Hi-Class Media Group

You may also like...