14 พ.ค. 2556 : UAC เร่ง โครงการCBGให้เสร็จทันปี58

หวังดันรายได้เพิ่มเฉลี่ย1,200 ล้านบาทต่อปี

กรุงเทพ –  บมจ.ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ (UAC) เร่ง เดินหน้าขยายโครงการ CGB ทั้ง 20 โครงการ ให้แล้วเสร็จตามแผนทันปี58 คาดจะส่งผลให้มีรายได้เพิ่มเข้ามาเฉลี่ย 1,200 ล้านบาทต่อปี ขณะที่โครงการPPP พร้อมผลิตในเชิงพาณิชย์ เริ่มทยอยรับรู้รายได้ครึ่งปีหลังนี้ ด้าน “ กิตติ ชีวะเกตุ ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ระบุ UAC เตรียมเปิดตลาดธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างเต็มรูปแบบ ปั้นรายได้เข้ากระเป๋าปี 2558 ไม่ต่ำกว่า3,000 ล้านบาท   

นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ (UAC) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง( Compressed Bio- Methane Gas หรือ CBG ) หลังจากที่บริษัทฯได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงพลังงานในการขยายโครงการเพิ่ม ซึ่งแบ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ ลงทุนเอง 10 โครงการ และเป็นโครงการร่วมทุนกับพันธมิตรอีก10 โครงการว่า ได้เริ่มบางส่วนแล้ว  โดยโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จตามแผน ภายในปี 2558  ทั้งนี้หากการลงทุนในโครงการในข้างต้นแล้วเสร็จ ก็จะส่งผลให้บริษัทฯสามารถรับรู้รายได้เข้ามาเฉลี่ย1,200 ล้านบาทต่อปี

ส่วนโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม(Petroleum Production Project หรือ PPP จ.สุโขทัย ในการผลิตก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed natural gas : CNG) นั้น  ล่าสุดบริษัทฯ เริ่มทำ commissioning แล้ว และจะเริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 3/2556  โดยในปีนี้ บริษัทฯจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าว ประมาณ 120 -150 ล้านบาท หรือเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาทต่อไตรมาส และคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้เข้ามาเต็มที่ในปี 2557 เฉลี่ยประมาณ  300 – 350 ล้านบาทต่อปี  โดยโครงการดังกล่าว มีกำลังการผลิต รวมประมาณ 20,000  ตันต่อปี  แบ่งเป็น CNG  65%, LPG 30% และ NGL 5%

นายกิตติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่บริษัทฯขยายธุรกิจพลังงานทดแทนว่า ธุรกิจดังกล่าวยังคงเป็นโอกาสให้กับบริษัทฯ  ต่อยอดในการขยายรายได้ เพิ่มในอนาคต  เนื่องจากเชื่อว่า Knowhow และความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ สามารถมองหาวัตถุดิบ เพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้อย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับการสนับสนุนของภาครัฐบาลที่เปิดโอกาสให้พลังงานทดแทนเข้ามามีบทบาท ที่จะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯได้รับอานิสงส์ และสามารถต่อยอดธุรกิจได้ง่ายขึ้น

“ หากแผนการขยายการลงทุนสำเร็จ จะส่งผลให้ UAC มีอัตราการเติบโตตาม ตั้งเป้าหมายที่วางไว้ว่า ภายในระยะ 3 ปีข้างหน้าบริษัทฯจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 30%  ซึ่งจะทำให้รายได้ของบริษัทฯในปี2558 แตะ 3,000 ล้านบาท โดยจากการปรับสัดส่วนรายได้ของธุรกิจ จากเดิมที่เน้นหนักไปทางเทรดดิ้ง(ธุรกิจหลัก) มาเป็นรายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทน 60% และอีก 40% จากมาจากธุรกิจหลักเดิม ” นายกิตติ กล่าว

นอกจากนี้  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ UAC ยังได้กล่าวถึงผลประกอบการประจำงวดไตรมาส1/2556 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ว่า บริษัทฯมีกำไรสุทธิรวม 35.79 ล้านบาท ลดลง  2.16%  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2555  ขณะที่รายได้อยู่ที่  248.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทฯมียอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาสินค้าเคมีภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นและบริษัทเร่งมอบสินค้าตาม Backlog ที่ต่อเนื่องมาจาก Q4/2556 จากที่ในช่วงไตรมาส 4/2555 มีการเลื่อนการส่งมอบผลิตภัณฑ์สารเคมีออกไปส่งผลให้รายได้บางส่วนทยอยเข้ามาในไตรมาสนี้  ขณะเดียวกัน  บริษัทฯยังคงรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน กับบริษัท บางจากไบโอฟูเอล (BBF) ที่มีสัดส่วนการลงทุนระหว่าง UAC กับ BCP 30 : 70 โดยคาดว่าผลประกอบการของ BBF ในปีนี้จะเติบโตต่อเนื่องทั้งปี

“ ผลงานไตรมาส1/2556 ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะการรับรู้รายได้จากผลิตภัณฑ์สารเคมี และการรับรู้ผลตอบแทนจากกำไรในบริษัทร่วมทุน โครงการBBF  และบริษัทฯ ยังสามารถบริหารต้นทุนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงทำให้สะท้อนเห็นชัดเจนว่าธุรกิจมีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ” นายกิตติ กล่าว

อย่างไรก็ตาม สำหรับประมาณการรายได้ในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงประมาณการอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 20-30% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรายได้จะมาจากธุรกิจเทรดดิ้ง  ประมาณ 75% และ ธุรกิจพลังงาน จะอยู่ที่ 25%  ซึ่งมาจาก การรับรู้รายได้จากโครงการ PPP ที่ จ.สุโขทัย และรายได้จากโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง ( Compressed Bio- Methane Gas หรือ CBG )  ส่วนรายได้จากบริษัทร่วมลงทุนผลิตน้ำประปาเพื่อจำหน่ายแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ซึ่งร่วมธุรกิจกับ HYDRO  บริษัทคาดว่าจะมีรายได้เข้ามาในปีนี้ประมาณ 100  ล้านบาท

 

Piyasuda Pearjun (toey)

Mobile :  08-39573277

Office   :  02-664-3856

E-mail   : piyasuda.media@gmail.com

                pr.mediaplanner@gmail.com

v Srivarathanabul

พิมาดา วีร์ / Pimada V. Deputy-Editor editor@dooqo.com Call: 083 3345353 ----------------------------------- DooQo.com "LUXURY LIFESTYLE INVESTMENT" Dooqo.com เป็นสื่อไลฟ์สไตล์และการลงทุน ในเครือ Hi-Class Media Group

You may also like...