บางกอกแอร์เวยส์ จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนา ERP

สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) มุ่งสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศของสายการบิน

กรุงเทพฯ / 20 พฤษภาคม 2556 – เมื่อเร็วๆ นี้ สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ นำโดยคุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ณ ห้องประชุมชั้น 18 ของสำนักงานใหญ่ โดยมีวิทยากรรับเชิญจากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการ

รวมถึงผู้บริหารระดับสูง อาทิเช่น คุณเกษม อาคเนย์สุวรรณ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน , ม.ล. นันทิกา
วรวรรณ รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์, คุณวิโรจน์ สติธโรปกรณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบัญชี, คุณอาริญา ปราสาททองโอสถ รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย , คุณปิง ณ ถลาง ที่ปรึกษาด้านวางแผนกลยุทธ์ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 150 คน

ระบบจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงการทำงานของระบบงานต่าง ๆ ของบริษัทให้เข้าด้วยกันโดยสมบูรณ์ เพื่อสร้างให้เกิดฐานข้อมูลเดียวกันทั้งองค์กรในรูปแบบ On-line และ Real-Time โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP ซึ่งจะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรขององค์กร เช่น ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนอุปกรณ์พื้นฐานและการดูแลรักษา นอกจากนี้ ระบบ ERP จะช่วยสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ของผู้บริหาร อีกทั้งยังสามารถรองรับการขยายงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตของ บริษัท ฯ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

กันย์สินี แสงทอง(แพท)
โทร. 084-15-616-51
kansinee@bangkokair.com

v Srivarathanabul

พิมาดา วีร์ / Pimada V. Deputy-Editor editor@dooqo.com Call: 083 3345353 ----------------------------------- DooQo.com "LUXURY LIFESTYLE INVESTMENT" Dooqo.com เป็นสื่อไลฟ์สไตล์และการลงทุน ในเครือ Hi-Class Media Group

You may also like...