TRC คว้างานท่อส่งก๊าซ สระบุรี-โคราช มูลค่า 7,692 ล้านบาท มั่นใจสิ้นปี มูลค่างานในมือ แตะเกิน 5,000 ล้านบาท

กรุงเทพฯ- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC ผนึก Sinopec International Petroleum Service Corporation (“Sinopec”) จากประเทศจีน คว้างาน โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สระบุรี-โคราช มูลค่างานประมาณ 7,692 ล้านบาท ด้าน “ สมัย ลี้สกุล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มั่นใจปีนี้ Backlog  แตะระดับ 5,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน พร้อมลุยประมูลงานในโรงงานผลิตไบโอดีเซลเฟส 2  ของบมจ.บางจาก เพิ่ม หวังต่อยอดงานในมือเพิ่ม  พร้อมลงทุนโครงการ CBG เพื่อสร้างรายได้ในระยะยาว

นายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC  ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงาน ในอุตสาหกรรมพลังงาน และปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน เปิดเผยว่า Sinopec-TRC Joint Venture ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรับเหมาก่อสร้างลักษณะ EPC (ออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง) งานวางท่อก๊าซธรรมชาติเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 นิ้ว ระยะทาง 112 กิโลเมตร จากจังหวัดสระบุรีถึงจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งงานก่อสร้าง Block Valve Station 6 แห่งสถานีต้นทาง(จุดต่อเชื่อม) และ สถานีปลายทาง ขนานกับทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ   มูลค่างาน 103,454,508 เหรียญสหรัฐอเมริกา และ4,433,653,260 บาท หรือประมาณ 7,692 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง 30 เดือน เริ่มตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2556 นี้   โดยคาดว่าจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2557  ทั้งนี้ Sinopec-TRC Joint Venture เป็นกิจการร่วมค้าที่จะจัดตั้งด้วยสัดส่วนการลงทุนระหว่าง Sinopec และบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 70:30

นอกจากนี้ นายสมัย ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า บริษัทฯยังคงเดินหน้าในการเข้าร่วมประมูลงานทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลเฟส 2 ของบมจ. บางจาก ปิโตรเลียม(BCP) มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท ที่บริษัทฯอยู่ระหว่างการเตรียมเข้าประมูลภายในไตรมาส 4ปีนี้

ส่วน Compressed Bio-Methane Gas for NGV Project (“CBG”) นั้น นายสมัยกล่าวว่า บริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทย่อยในนาม บริษัท ทีอาร์ซี รีนิวเอเบิล เอเนอร์ยี จำกัด เพื่อดำเนินโครงการนี้  โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์ ภายในไตรมาส 4 ปี 2557 โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์ CBG ทั้งหมด   โครงการนี้เป็นการต่อยอดการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานทดแทน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ในระยะยาวของกลุ่มบริษัท และลดความเสี่ยงในงานรับเหมาก่อสร้างที่ต้องพึ่งพาการเข้าประมูลงานเป็นหลัก

 

v Srivarathanabul

พิมาดา วีร์ / Pimada V. Deputy-Editor editor@dooqo.com Call: 083 3345353 ----------------------------------- DooQo.com "LUXURY LIFESTYLE INVESTMENT" Dooqo.com เป็นสื่อไลฟ์สไตล์และการลงทุน ในเครือ Hi-Class Media Group

You may also like...