ผู้ถือหุ้น PPM ไฟเขียวออก Warrant

นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการ ร่วมด้วย นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ และ นางกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด(มหาชน) หรือ PPM จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 โดยที่ผู้ถือหุ้น มีมติเอกฉันท์ อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท(Warrants) ครั้งที่1 จำนวนไม่เกิน 80,000,000 ล้านหน่วย ในอัตรา2 หุ้นเดิม ต่อ1หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

kittikun Media Planner
kittikun.media@gmail.com

 

v Srivarathanabul

พิมาดา วีร์ / Pimada V. Deputy-Editor editor@dooqo.com Call: 083 3345353 ----------------------------------- DooQo.com "LUXURY LIFESTYLE INVESTMENT" Dooqo.com เป็นสื่อไลฟ์สไตล์และการลงทุน ในเครือ Hi-Class Media Group

You may also like...