WHA งบรายได้รวมไตรมาส 1/58 โตกว่า200 % ลุยงานQ2 เร่งขยายพื้นที่ 2แสนตรม.

กรุงเทพ – บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ WHA ประกาศผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีรายได้รวม 472.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 323.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 217.6 กำไรขั้นต้น เท่ากับ 174.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 121.3 แจงเหตุรายได้ขยายตัว เนื่องจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ – ค่าบริหารจัดการจากการเป็นผู้บริหารทรัพย์สินกองทุน WHAPF กองทรัสต์ WHART และ HEMARAJ หนุนรายได้ ด้านผู้บริหาร “ นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ” ลุยงานไตรมาส 2/2558 เร่งขยายพื้นที่ให้เช่าคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงโรงงานระดับพรีเมียมเพิ่ม ตั้งเป้าการขยายพื้นที่ไว้ที่ 200,000 ตารางเมตร

นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ผู้นำด้าน Built to Suit คลังสินค้า – ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานระดับพรีเมี่ยม เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี 2557 ในช่วงไตรมาสที่ 1/2558 (งวด 3 เดือน วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558) ว่า บริษัทฯ มีรายได้รวมเฉพาะส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 196.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.5 ล้านบาท หรือ 32% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ เท่ากับ 155.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% จาก 116 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมกันนี้ บริษัทฯยังมีรายได้จากอัตราเงินปันผลทีเพิ่มขึ้น 10.1% รวมถึงค่าบริหารจัดการที่บริษัทฯได้รับจากการเป็นผู้บริหารทรัพย์สินกองทุน WHAPF กองทรัสต์ WHART และการได้รับค่าธรรมเนียมจากการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ โดยมีรายได้รวม 26.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาท เท่ากับเพิ่มขึ้น 10.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทฯยังรับรู้รายได้จาก HEMARAJ ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯได้เข้าทำการซื้อหุ้นของบริษัท HEMARAJ เป็นจำนวนร้อยละ 92.88 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทฯเริ่มรับรู้รายได้รวมจากบริษัทดังกล่าว เพียง 15 วัน ในช่วงระหว่างวันที่ 17-31 มีนาคม2558 ที่ผ่านมา เป็นสัดส่วนรายได้ 276 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ส่วนใหญ่ มาจากสาธารณูปโภคที่ถือเป็น recurring income ที่สำคัญกว่า 50% และรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้ค่าเช่า ค่าบริการ

ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นเฉพาะส่วนของบริษัทฯในไตรมาส 1/58 บริษัทฯมีกำไรขั้นต้นรวมเท่ากับ 174.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากถึง 95.6 ล้านบาท เท่ากับเพิ่มขึ้น 121.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ร้อยละ 51.1 และกำไรขั้นต้นจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของคลังสินค้าและโรงงาน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ จะเห็นว่าในไตรมาส 1/58 บริษัทฯมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึงร้อยละ 6.2

พร้อมกันนี้ บริษัทฯยังรับรู้กำไรขั้นต้นจาก HEMARAJ จำนวน 94.9 ล้านบาท โดยเป็นกำไรขั้นต้นจากค่าเช่าและค่าบริการเท่ากับ 45.9 ล้านบาท และกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 49 ล้านบาท โดยกำไรขั้นต้นดังกล่าวเป็นกำไรขั้นต้นหลังจากการปรับปรุงรายการบัญชี หลังจากที่บริษัทเข้าซื้อกิจการ HEMARAJ ขณะเดียวกันบริษัทฯยังรับรู้ส่วนแบ่งกำไร ตามวิธีส่วนได้ส่วนเสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ HEMARAJ ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า เป็นจำนวน 76 ล้านบาท แต่เมื่อมาดูผลประกอบการรวมพบว่ามีรายได้รวมของไตรมาส 1/58 รวมได้ 472.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากถึง 323.5 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 217.6 แต่มีผลขาดทุนสุทธิในไตรมาส 1/58 เพียง 4.5 ล้านบาท กำไรลดลง 36.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 114.3 ทั้งนี้เนื่องจากภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืม เพื่อการซื้อหุ้นของ HEMARAJ 92.88%

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากการประมาณการเบื้องต้น บริษัทฯคาดว่าในไตรมาสไปจากต่อจากนี้ บริษัทฯจะสามารถรับรู้รายได้และผลกำไรจาก HEMARAJ ได้เต็มจำนวน รวมทั้งภาระดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยืมจะน้อยลงอย่างรวดเร็วตามแผนการชำระคืนหนี้สิน ที่ได้ส่วนใหญ่มาจากผลการดำเนินงานที่กำไรของ HEMARAJ และจากการจำหน่ายทรัพย์สินของทั้ง บริษัทเหมราชและของบริษัท WHA โดยได้เริ่มกระทำแล้วอย่างรวดเร็ว ทำให้จำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทเหมราชฯ เสร็จสิ้นไปแล้ว ได้แก่ที่ดินที่เกาะล้านจำนวน 253 ไร่ และอาคารสำนักงาน UM Tower เฉพาะส่วนที่บริษัทเหมราชเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยการเปิดประมูลได้มูลค่าขายจำนวน 3,022 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ส่วนขั้นตอนต่อไป คือ แผนการจำหน่ายทรัพย์สินเข้ากอง WHART และ HEMARAJ REIT ตั้งแต่ปลายไตรมาส3 จนถึงสิ้นปีนี้

สำหรับภาพรวมธุรกิจในไตรมาส 2/2558 บริษัทฯยังคงเดินหน้าขยายพื้นที่ให้เช่าคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงโรงงานระดับพรีเมียมเพิ่มอีก โดยในปีนี้ตั้งเป้าการขยายพื้นที่ไว้ที่ 200,000 ตารางเมตร โดยคาดว่าประเภทของพื้นที่เช่าจะมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในส่วน อาคารคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งโรงงาน Built-to-Suit ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการจากลูกค้ารายใหญ่ข้ามชาติเพิ่มขึ้นจำนวนมากจากแนวโน้มความต้องการเปลี่ยนจากสร้างเองมาเป็นการเช่าระยะยาวจากบริษัทที่มีความสามารถสร้างโรงงานระดับ World Class แบบ WHA

ทั้งนี้บริษัทฯเตรียมขยายธุรกิจออกไปในประเทศแถบอาเซียนมากขึ้น จากเดิมที่มีการเข้าไปลงทุนก่อสร้าง คลังสินค้าในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีพื้นที่ให้เช่าประมาณ 20,000 ตารางเมตร และอยู่ระหว่างการเจรจาเข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชาคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ ขณะที่ในประเทศลาว พม่า เวียดนาม คาดว่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้น โดยบริษัทวางเป้าขยายพื้นที่คลังสินค้า ในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่น้อยกว่า 100,000 ตารางเมตร ภายใน 3 ปี 2558-2560

พร้อมกันนี้ บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมขายสินทรัพย์เพิ่ม เข้ากองทรัสต์ WHART ซึ่งเป็นคลังสินค้าให้เช่าราว 180,000 ตารางเมตร รวมกับการขายทรัพย์สินประมาณ 14,000 ตารางเมตรให้แก่กองทุนอสังหาริมทรัพย์ WHAPF คาดว่ามูลค่าราว 4,800 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 4/2558 นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะจัดตั้งกอง Office REIT ซึ่งจะเป็นสำนักงาน SJ Infinite I Business Complex และสำนักงานประเภท Built-to-Suit ให้เช่าย่านบางนา พื้นที่รวมกว่า 30,000 ตารางเมตร มูลค่าเบื้องต้น 2.4 พันล้านบาท โดยคาดว่าจะจัดตั้งได้ภายในไตรมาส 3/2558 ส่วนสินทรัพย์ของ HEMRAJ มูลค่า 7.0-7.5 พันล้านบาทนั้น อยู่ระหว่างพิจารณาการดำเนินการตั้งกอง REIT ใหม่ของบริษัทเหมราชฯ

นายแพทย์สมยศ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในปีนี้ บริษัทมั่นใจว่า ผลการดำเนินของบริษัทฯ จะเติบโตแบบก้าวกระโดดตามเป้าหมายที่บริษัทฯคาดการณ์ไว้ที่ 15,000-16,000 ล้านบาท ซึ่งหากรวมรายได้ที่เกิดจากการขายทรัพย์สินของบริษัทเหมราชฯ ที่เสร็จสิ้นไปแล้วและที่จะขายเข้ากอง REIT รวมกว่า 10,000 ล้านบาท จะทำให้รายได้รวมของกลุ่มโตกว่า 25,000-26,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรวมงบระหว่างบริษัทฯ และ HEMRAJ และการบริหารงานแบบเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ต้องการเป็นผู้ให้บริการด้านคลังสินค้า ในรูปแบบ Industrial และ Logistics hub ในประเทศแถบอาเซียน

Media Planner Consultant
pr.mediaplanner@gmail.com

v Srivarathanabul

พิมาดา วีร์ / Pimada V. Deputy-Editor editor@dooqo.com Call: 083 3345353 ----------------------------------- DooQo.com "LUXURY LIFESTYLE INVESTMENT" Dooqo.com เป็นสื่อไลฟ์สไตล์และการลงทุน ในเครือ Hi-Class Media Group

You may also like...