ประเทือง เอมเจริญ

P 05

 

การลงทุนในงานศิลปะ นอกจากผู้ลงทุนจำเป็นศึกษาทิศทางและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผลงานของศิลปินที่ได้รับความสนใจในตลาดงานศิลป์ ทั้งระดับประเทศและระดับโลก เพื่อให้รู้จักและเข้าใจถึงมูลค่าและคุณค่าของตัวงานที่เราเลือกสรร ก็ต้องอาศัยรสนิยมและสุนทรีย์ในจิตใจ และต้องมีทุนทรัพย์ที่เพียงพอแก่การจับจ่าย  เพราะศิลปะประกอบไปด้วยมูลค่าและคุณค่า เป็นเรื่องของจิตใจ เป็นเครื่องยกระดับจิตใจของมนุษย์ จึงต้องอาศัยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมในการเลือกลงทุน

และเพื่อให้นักลงทุนได้ทราบถึงกระแสความต้องการของงานศิลป์เพื่อการเลือกสรรที่คุ้มค่า เราจึงหยิบยกตัวอย่างผลงานที่โด่งดังของเหล่าศิลปินชั้นนำที่ได้รับความสนใจอย่างสูงในตลาดค้างานศิลปะมานำเสนอแก่ท่าน อันจะเป็นประโยชน์แก่นักสะสมผู้สนใจจะซื้อขายแลกเปลี่ยน และสำหรับผู้ที่เริ่มต้นลงทุน

เชื่อได้ว่านักลงทุนด้านศิลปะ คงไม่มีใครรู้จัก “ประเทือง เอมเจริญ”  ศิลปินแห่งชาติ สาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบของตนเอง จนเกิดงานศิลปะอันล้ำค่าที่มีคุณค่ายิ่ง

นายประเทือง เอมเจริญ ปัจจุบันอายุ ๗๐ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ที่ กรุงเทพมหานคร เป็นศิลปินที่ศึกษาศิลปะด้วยตนเองอย่างมุ่งมั่น อดทน ด้วยการศึกษาค้นคว้างานทางศิลปะอย่างหนัก ศึกษาปรัชญาชีวิตทั้งศิลปะของอินเดีย จีนและศึกษาธรรมชาติ โดยเฉพาะ ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของพลังแสงสว่าง จนเกิดมุมมองในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็น รูปแบบของตนเอง มองโลกในแง่ดี เชื่อในคุณงามความดี สร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบการผสมผสานระหว่างสิ่งที่รับรู้จากธรรมชาติและอารมณ์ความรู้สึกของตนเองด้วยสีสันสดใส สร้างรูปทรงต่างๆ อย่างอิสระและทรงพลัง ซึ่งได้กลายมาเป็นผลงานชุด”เผชิญความทุกข์” “เรียนรู้จักรวาล” และชุดต่างๆ อันมีคุณค่ายิ่ง

นอกจากนี้ นายประเทือง เอมเจริญ ยังได้สร้างศิลปะสถานเอมเจริญ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิลปินต่างๆ แก่ประชาชนผู้สนใจได้เข้าชมและศึกษางานด้านศิลปะ ทั้งยังได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นศิลปินรับเชิญเขียนภาพเพื่อการกุศลมากมาย เป็นผู้ถ่ายทอดงานศิลปะให้แก่ผู้สนใจตามโรงเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สิ่งเหล่านี้ นายประเทือง เอมเจริญ ได้ปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการทำงานศิลปะ นับเป็นศิลปินที่สร้างผลงานศิลปะอย่างสืบเนื่องยาวนานตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปี

 

นายประเทือง เอมเจริญ จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๘

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ จาก สมบัติ เพิ่มพูนแกลอรี่

 

v Srivarathanabul

พิมาดา วีร์ / Pimada V. Deputy-Editor editor@dooqo.com Call: 083 3345353 ----------------------------------- DooQo.com "LUXURY LIFESTYLE INVESTMENT" Dooqo.com เป็นสื่อไลฟ์สไตล์และการลงทุน ในเครือ Hi-Class Media Group

You may also like...