ช.การช่าง รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018

0036

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัล “Thailand Sustainability Investment 2018” (THSI)  จากดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีผลประกอบการที่เข้มแข็ง สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบบรรษัทภิบาล ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

สิริปาง ศรีกันตะ  0 2277 0460 # 2310, 098 595 9426 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

โทรสาร  : 0 2275 3659

E–mail   : pr-section@ch-karnchang.co.th

 Website : www.ch-karnchang.co.th

You may also like...