ชิมไวน์ได้อย่างถูกวิธี

wine test

การชิมไวน์นั้นมีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์องประกอบของไวน์และประเมินคุณภาพอาจจะเพียงเพื่อให้เกิดความสุนทรีในการดื่ม หรือเพื่อประเมินความคุ้มเงินอันจะเป็นประโยชน์ต่อการซื้อสำหรับผู้ซื้อ และเพื่อเป็นหลักในการตั้งราคา ขายสำหรับผู้ขายเอง

หลักและขั้นตอนของการชิมไวน์มีดังนี้

ดู (Visual Examintion) คือการพิเคราะห์ถึงความหนืด หรือความเข้มข้นของไวน์(Fluidity) โดยดูจากขา(Leg หรือ Tear) หรือดูตามความตึงของผิว และความเข้มของสี

ดม (Olfactory Examination) การดมจะทำให้พิเคราะห์กลิ่น 3 ขั้นคือ

- PRIMARY AROMAS พิเคราะห์กลิ่นเบื้องต้นขององุ่น ความเข้มข้น และความคงทนของกลิ่น การดมจะไม่แกว่งแก้ว เรียกการดมแบบ First Nose

- SECONDARY AROMAS พิเคราะห์ถึงคุณภาพ และการหมักซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คืออโรมาที่ระหว่างการบีบ(Press) ไปถึงการ

หมัก (Alcoholic Fermettation)

-TERTIARY AROMAS คือกลิ่นที่ได้จากการพัฒนาเมื่อมีการเก็บบ่ม อม และกลืน (Taste) เป็นวิธีการเพื่อการรับรู้ถึงน้ำหนัก ความเข้มข้นของกายะอันได้แก่ Acid , Tannin Sugar และ Alcohol รวมถึง ความสมดุลแห่งกายะอันของไวน์นั้นไปจนถึงความประทับใจในกลิ่น และรสหลังการกลืนซึ่งจะเป็นการยืนยันคุณภาพของไวน์ตามที่ได้ดูและดมอีกทีหนึ่ง ดังได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป

การดู (Visual Examination) ดูเพื่อพิเคราะห์คุณภาพจากสิ่งต่อไปนี้

1. การดูความใสของไวน์ ดูได้จากการมองผ่านแก้วไวน์ที่ถืออียงไปข้าง ๆ โดยมีกระดาษขาวที่มีตัวหนังสือเป็นฉากรองรับ จะสามารถมองเห็นว่าไวน์มีความโปร่งใสโดยการอ่านตัวหนังสือนั้น ซึ่งจะบ่งบอกถึงความพิถีพิถันในดารผลิตและการกรองละเอียด

2. ดูความเข้มข้นของสีการดูการพัฒนา เพื่อพยากรณ์อายุของไวน์ว่า อยู่ในช่วงเวลาใดของอายุขัย จะเปรียบเหมือนอายุของคนจากรูปพรรณสัณฐานและการทดสอบสมรรถนะทางภาพนั่นเอง

v Srivarathanabul

พิมาดา วีร์ / Pimada V. Deputy-Editor editor@dooqo.com Call: 083 3345353 ----------------------------------- DooQo.com "LUXURY LIFESTYLE INVESTMENT" Dooqo.com เป็นสื่อไลฟ์สไตล์และการลงทุน ในเครือ Hi-Class Media Group

You may also like...