ทำความรู้จักกับไวน์ขาว

get to know white wine

ไวน์ขาว ขณะอายุยังน้อยจะมีสีฟาง (Straw) คือสีน้ำเจือด้วยสีเหลืองจางๆ และส่วนมากจะมีเงาสีเขียวที่ขอบและผิวเมื่อเอียงแก้วดูขอบนอกของส่วนโค้งของน้ำไวน์ เพราะความสดที่ได้มาจากเนื้อและเปลือกขององุ่นยังไม่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะไวน์ที่มาจากเขตภูมิอากาศเย็น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองุ่นและพันธุ์ที่ใช้ทำไวน์นั้น มีองุ่นหลายสายพันธุ์ที่ใช้ทำไวน์ องุ่นหลายสายพันธุ์อาจไม่มีเงาสีเขียวเลย อย่างเช่น Gewuztraminer ซึ่งมักจะมีเงาสีชมพู เหตุเพราะพันธุ์นี้มีเปลือกสีชมพู และพันธุ์ Pinot Gris ที่มีเปลือกเป็นสีเทาจะไม่มีเงาสีเขียว บางพันธุ์ที่มักทำเป็นไวน์หวาน เช่น MUSCAT ที่มีผิวสีเหลืองทอง หรือไวน์หวานอื่นๆ

ถึงแม้จะทำมาจากองุ่นซึ่งโดยปกติแล้วจะให้เงาสีเขียวตาม หากแต่ปล่อยให้สุกเน่าจนเป็นสีเทาจึงเก็บเกี่ยวก็อาจไม่พบเงาสีเขียวเลย ทั้งที่ไวน์อายุยังน้อย

สีของไวน์ขาวจะพัฒนาเป็นสีเหลืองเข้มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นสีเหลืองทองทั้งนี้ขึ้นอยู่กัยศักยภาพในการเก็บบ่มแต่ละไวน์ กล่าวคือ ไวน์ที่มีกายะที่เบาบางจะไม่สามารถเก็บได้นาน ถึงแม้จะเก็บต่อไปก็อาจจะเสีย หรือหมดอายุก่อนที่สีจะกลายเป็นเหลืองเสียด้วยซ้ำ ต่างจากไวน์ที่มีกายะเต็มและเข้มข้น อาจจะด้วยศักยภาพขององุ่นพันธุ์นั้นๆ หรือ เพราะความอุดมของแร่ธาตุและภูมิอากาศของแหล่งผลิต ก็จะทำให้ไวน์นั้นสามารถพัฒนาอายุขัยได้นานขึ้นจนสีเป็นเหลืองเข้มได้

ไวน์หวานเป็นไวน์ที่สามารถเก็บบ่มได้นานโดยเฉพาะไวน์หวานจากแหล่งผลิตดังๆ ของโลกอย่างเช่นSauternes , Barsac และ Monbazillac ของ ประเทศฝรั่งเศสสามารถเก็บบ่มได้นานจนสีกลายเป็นน้ำตาลเข้มได้

ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่เกิดจากกระบวนการผลิตสามารถทำให้สีเหลืองนั้นเข้มกว่าอายุขัย ที่ควรจะเป็นอย่างเช่น การหมักพร้อมเปลือก (Maceration Fermentstion) หรือการหมักในถังโอ๊ค (OakFermented) หรือการบ่มในถังโอ๊คนานเป็นต้น กรณีดังกล่าวล้วนก่อให้เกิดกระบวนการอ็อกซิเดชั่นไปบ้าง อันเป็นเหตุให้สาร Proanthocyanidins และ Catechins แปลสภาพไปพอให้มีสีเข้มขึ้น ไวน์ขาว ที่ยังไม่เสีย หรือหมดอายุขัย

ไม่ว่าการพัฒนาของสีจะอยู่ในขั้นใดดามที่กล่าว ก็จะยังคงความเป็นประกายใสอยู่เสมอ หากเป็นสีเหลืองด้านนำตาลส้ม หรือนำตาลเข้ม แสดงว่าไวน์นั้นอาจเสียแล้ว ซึ่งเกิดจากสาร Proanthocyanindins กับ Catechins ได้ถูกออกซิเจนแปรสภาพไปจนหมดแล้ว

v Srivarathanabul

พิมาดา วีร์ / Pimada V. Deputy-Editor editor@dooqo.com Call: 083 3345353 ----------------------------------- DooQo.com "LUXURY LIFESTYLE INVESTMENT" Dooqo.com เป็นสื่อไลฟ์สไตล์และการลงทุน ในเครือ Hi-Class Media Group

You may also like...