หุ้นปันผลเด่นที่จะ XD ภายในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2556 นี้

cash

KGI

ราคาวันนี้ 18 เม.ย. 56 : 3.56

วันที่ XD : 22 เม.ย. 56

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น : 0.23

เปอร์เซ็นต์เงินปันผลต่อปี: 6.42%

SPF

ราคาวันนี้ 18 เม.ย. 56 : 17.10

วันที่ XD : 22 เม.ย. 56

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น : 0.28

เปอร์เซ็นต์เงินปันผลต่อปี: 5.82%

CPNRF

ราคาวันนี้ 18 เม.ย. 56 : 19.50

วันที่ XD : ช่วงเดือน พ.ค. ยังไม่ประกาศวันชัดเจน

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น : 0.288

เปอร์เซ็นต์เงินปันผลต่อปี: 5.82%

TRU

ราคาวันนี้ 18 เม.ย. 56 : 13.10

วันที่ XD : 29 เม.ย. 56

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น : 0.60

เปอร์เซ็นต์เงินปันผลต่อปี: 4.65%

VNT

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

ราคาวันนี้ 18 เม.ย. 56 : 18.10

วันที่ XD : 7 พ.ค. 56

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น : 0.856

เปอร์เซ็นต์เงินปันผลต่อปี: 4.76%

SITHAI

ราคาวันนี้ 18 เม.ย. 56 : 24.10

วันที่ XD :  8 พ.ค. 56

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น : 1.10

เปอร์เซ็นต์เงินปันผลต่อปี: 4.60%

WACOAL

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ราคาวันนี้ 18 เม.ย. 56 : 53

วันที่ XD : 2 พ.ค. 56

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น : 2.40

เปอร์เซ็นต์เงินปันผลต่อปี: 4.53%

SENA

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาวันนี้ 18 เม.ย. 56 : 3.60

วันที่ XD : 2 พ.ค. 56

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น : 0.083

เปอร์เซ็นต์เงินปันผลต่อปี: 4.58%

TISCO

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ราคาวันนี้ 18 เม.ย. 56 :  55.75

วันที่ XD : 30 เม.ย. 56

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น : 2.40

เปอร์เซ็นต์เงินปันผลต่อปี: 4.38%

SE-ED

ราคาวันนี้ 18 เม.ย. 56 : 9.50

วันที่ XD : 2 พ.ค. 56

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น : 0.1112 + หุ้นปันผล 10 : 1

เปอร์เซ็นต์เงินปันผลต่อปี: 4.21%

MATI

ราคาวันนี้ 18 เม.ย. 56 : 8.60

วันที่ XD : 2 พ.ค. 56

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น : 0.35

เปอร์เซ็นต์เงินปันผลต่อปี: 3.91%

You may also like...