23 เม.ย. 56 – CPALL ซื้อ MAKRO พร้อมรับมือ AEC

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ซีพี ออลล์ ลงนามซื้อหุ้นสยามแม็คโครประเทศไทย นายธนินท์ เจียรวนนท์ (ที่ห้าจากซ้าย) ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์  ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และนายก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ (ที่สี่จากซ้าย)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามสัญญาการซื้อหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย มูลค่า 188,880 ล้านบาท กับนาย Stehpan Nanninga (ที่หกจากซ้าย) กรรมการ กลุ่มบริษัท SHV โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินฝ่ายผู้ซื้อ และเป็นผู้จัดการวงเงินสินเชื่อร่วม พิธีลงนามซื้อขายหุ้นดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้...